DSpace About DSpace Software
 

DSpace at My University >
KHOA NGÔN NGỮ >
Bài viết (NN) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/6311

Title: Diễn biến trong ý nghĩa, chức năng của nhóm hư từ "không, chăng, chẳng" tử thế kỉ 15 đến nay
Authors: Vũ, Đức Nghiệu
Keywords: chức năng phủ định
ý nghĩa phủ định
từ phủ định
ý nghĩa nghi vấn
Issue Date: 1986
Publisher: Tạp chí Khoa học
Citation: Tạp chí Ngôn ngữ, số 2, 1986
Abstract: Diễn biến trong ý nghĩa, chức năng của nhóm hư từ "không, chăng, chẳng" tử thế kỉ 15 đến nay
URI: http://tainguyenso.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6311
http://hdl.handle.net/123456789/6311
Appears in Collections:Bài viết (NN)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
16.Dien bien trong y nghia chuc nang cua nhom hu tu.pdfDi?n bi?n trong ý ngh?a, ch?c n?ng c?a nhóm h? t? "không, ch?ng, ch?ng" t? th? k? 15 ??n nay608.45 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback