DSpace About DSpace Software
 

DSpace at My University >
KHOA KHOA HỌC QUẢN LÝ >
Khoá luận, luận văn, luận án (KHQL) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/5163

Title: Đổi mới hoạt động của các tổ chức khoa học và công nghệ công lập theo xu hướng tự trị trong khoa học (Nghiên cứu Viện nghiên cứu Hải quan)
Authors: Nguyễn, Thu Trang
Keywords: tổ chức khoa học và công nghệ công lập
Issue Date: 6-Oct-2017
Publisher: Luận văn Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn
Abstract: Trong nghiên cứu của mình, tác giả đã phân tích hiện trạng tự chủ, nhận diện rào cản trong từng lĩnh vực tự chủ của các đơn vị nghiên cứu nói chung và viện nghiên cứu Hải quan nói riêng, từ đó đưa ra các giải pháp khắc phục rào cản trong quá trình tự chủ của các đơn vị nghiên cứu.
Description: Đề tài được nghiên cứu sẽ góp phần cung cấp các luận cứ khoa học cho việc đổi mới hoạt động của các tổ chức KH&CN theo thiết chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm phù hợp tình hình thực tế của đất nước ta hiện nay. Kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ góp phần hoàn thiện việc đổi mới hoạt động của các tổ chức KH&CN công lập nói chung theo hướng tự trị trong khoa học và Viện nghiên cứu Hải quan nói riêng.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/5163
Appears in Collections:Khoá luận, luận văn, luận án (KHQL)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
6.10KHQL1.docĐổi mới hoạt động của các tổ chức khoa học và công nghệ công lập theo xu hướng tự trị trong khoa học (Nghiên cứu Viện nghiên cứu Hải quan)32.5 kBMicrosoft WordView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback