DSpace About DSpace Software
 

DSpace at My University >
KHOA VIỆT NAM HỌC VÀ TIẾNG VIỆT >
Khoá luận, luận văn, luận án (VNH) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/5158

Title: Vai trò của lễ hội thờ Thánh Gióng trong đời sống tinh thần của người dân huyện Sóc Sơn - Hà Nội hiện nay
Authors: Nguyễn Thị, Hồng
Keywords: lễ hội thờ Thánh Gióng
Issue Date: 28-Sep-2017
Publisher: Luận văn Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn
Abstract: Luận văn đã chỉ ra được những khái lược chung nhất về lễ hội nói chung cũng như lễ hội thờ Thánh Gióng ở Sóc Sơn nói riêng trên các phương diện. Đồng thời cho thấy vai trò của lễ hội thờ Thánh gióng trong đời sống tinh thần của người dân huyện Sóc Sơn - Hà Nội hiện nay trên phương diện đạo đức, lối sống, giáo dục và văn hóa nghệ thuật. Từ đó đưa ra những giá trị, hạn chế và những khuyến nghị để phát huy những giá trị và hạn chế những mặt trái của lễ hội thờ Thánh gióng ở Sóc Sơn.
Description: Luận văn đã chỉ ra được những khái lược chung nhất về lễ hội nói chung cũng như lễ hội thờ Thánh Gióng ở Sóc Sơn nói riêng trên các phương diện. Đồng thời cho thấy vai trò của lễ hội thờ Thánh gióng trong đời sống tinh thần của người dân huyện Sóc Sơn - Hà Nội hiện nay trên phương diện đạo đức, lối sống, giáo dục và văn hóa nghệ thuật. Từ đó đưa ra những giá trị, hạn chế và những khuyến nghị để phát huy những giá trị và hạn chế những mặt trái của lễ hội thờ Thánh gióng ở Sóc Sơn.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/5158
Appears in Collections:Khoá luận, luận văn, luận án (VNH)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
28.9TGiao.docVai trò của lễ hội thờ Thánh Gióng trong đời sống tinh thần của người dân huyện Sóc Sơn - Hà Nội hiện nay32 kBMicrosoft WordView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback