DSpace About DSpace Software
 

DSpace at My University >
KHOA NHÂN HỌC >
Khoá luận, luận văn, luận án (NH) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/5156

Title: Biến đổi sinh kế của cư dân ven biển Thanh Hóa trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn từ năm 1991 đến nay: Nghiên cứu trường hợp làng Đông Thành - xã Đa Lộc - huyện Hậu Lộc
Authors: Lê Thị, Thương
Keywords: cư dân ven biển Thanh Hóa
Issue Date: 28-Sep-2017
Publisher: Luận văn Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn
Abstract: Làm rõ các vấn đề lý luận về sinh kế, nông nghiệp, nông thôn và nông dân đồng thời với việc áp dụng lý thuyết về khung sinh kế bền vững, lý thuyết sinh thái học văn hóa để tìm hiểu và giải thích các vấn đề về sinh kế trong truyền thống và sự biến đổi sinh kế của người nông dân trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn hiện nay.
Description: Từ những phân tích, đánh giá về những tác động của biến đổi sinh kế đến người nông dân, tác giả đã nêu ra các vấn đề còn tồn tại cũng chính là những thách thức đối với địa phương hiện nay, đồng thời đưa ra một số giải pháp mang tính định hướng cho vấn đề phát triển sinh kế bền vững của người nông dân vùng ven biển Hậu Lộc, Thanh Hóa.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/5156
Appears in Collections:Khoá luận, luận văn, luận án (NH)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
28.9NH.docBiến đổi sinh kế của cư dân ven biển Thanh Hóa trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn từ năm 1991 đến nay: Nghiên cứu trường hợp làng Đông Thành - xã Đa Lộc - huyện Hậu Lộc37.5 kBMicrosoft WordView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback