DSpace About DSpace Software
 

DSpace at My University >
KHOA TRIẾT HỌC >
Khoá luận, luận văn, luận án (TR) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/5153

Title: Các tổ chức xã hội dân sự trong mối quan hệ giữa nhà nước và kinh tế thị trường
Authors: Thái Thị, Tú Anh
Keywords: tổ chức xã hội dân sự
Issue Date: 2-Oct-2017
Publisher: Luận văn Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn
Abstract: Luận văn hệ thống hoá và làm rõ hơn những vấn đề cơ bản về tổ chức xã hội dân sự, về vai trò tích cực các tổ chức xã hội dân sự trong mối quan hệ giữa nhà nước và kinh tế thị trường. Luận văn đã phân tích, đánh giá khách quan, toàn diện về sự tác động của các tổ chức xã hội dân sự trong mối quan hệ giữa nhà nước và kinh tế thị trường ở Việt Nam từ khi đổi mới đất nước đến nay. Luận văn đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện vai trò của các tổ chức xã hội dân sự trong mối quan hệ giữa nhà nước và kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay.
Description: Luận văn hệ thống hoá và làm rõ hơn những vấn đề cơ bản về tổ chức xã hội dân sự, về vai trò tích cực các tổ chức xã hội dân sự trong mối quan hệ giữa nhà nước và kinh tế thị trường. Luận văn đã phân tích, đánh giá khách quan, toàn diện về sự tác động của các tổ chức xã hội dân sự trong mối quan hệ giữa nhà nước và kinh tế thị trường ở Việt Nam từ khi đổi mới đất nước đến nay. Luận văn đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện vai trò của các tổ chức xã hội dân sự trong mối quan hệ giữa nhà nước và kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/5153
Appears in Collections:Khoá luận, luận văn, luận án (TR)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
2.10TR1.docCác tổ chức xã hội dân sự trong mối quan hệ giữa nhà nước và kinh tế thị trường33 kBMicrosoft WordView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback