DSpace About DSpace Software
 

DSpace at My University >
KHOA BÁO CHÍ VÀ TRUYỀN THÔNG >
Khoá luận, luận văn, luận án (BC) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/5146

Title: Truyền thông về chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm” trên báo chí Quảng Ninh
Authors: Lưu Thị, Thùy Linh
Keywords: chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm”
Issue Date: 2-Oct-2017
Publisher: Luận văn Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn
Abstract: Luận văn khảo sát Báo Quảng Ninh, Báo Quảng Ninh điện tử, Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Ninh trong khoảng thời gian từ tháng 1/2017 đến tháng 6/2017 để nêu thực trạng vấn đề truyền thông về chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm” trên báo chí Quảng Ninh, phân tích cách thức tổ chức truyền thông, nội dung truyền thông đối với việc truyền thông chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm” trên báo Quảng Ninh, Báo Quảng Ninh điện tử và Đài Phát thanh truyền hình Quảng Ninh. Luận văn cũng phỏng vấn sâu các nhà báo chuyên làm mảng đề tài “Mỗi xã, phường một sản phẩm” để từ đó rút ra những thành công, hạn chế và nguyên nhân của thành công và hạn chế trong quá trình truyền thông về chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm” trên báo chí Quảng Ninh. Luận văn bước đầu đề ra những phương hướng cơ bản để tiếp tục nâng cao hiệu quả truyền thông về nội dung này. Luận văn cũng khẳng định sự cần thiết phải đổi mới cả về nội dung lẫn hình thức truyền thông về chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm” trên báo chí Quảng Ninh. Để làm được điều này luận văn đã đưa ra 1 số nhóm giải pháp chính, trong đó có việc chủ động nắm vững nội dung truyền thông để xây dựng những chương trình, kế hoạch truyền thông cụ thể.
Description: Luận văn khảo sát Báo Quảng Ninh, Báo Quảng Ninh điện tử, Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Ninh trong khoảng thời gian từ tháng 1/2017 đến tháng 6/2017 để nêu thực trạng vấn đề truyền thông về chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm” trên báo chí Quảng Ninh, phân tích cách thức tổ chức truyền thông, nội dung truyền thông đối với việc truyền thông chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm” trên báo Quảng Ninh, Báo Quảng Ninh điện tử và Đài Phát thanh truyền hình Quảng Ninh. Luận văn cũng phỏng vấn sâu các nhà báo chuyên làm mảng đề tài “Mỗi xã, phường một sản phẩm” để từ đó rút ra những thành công, hạn chế và nguyên nhân của thành công và hạn chế trong quá trình truyền thông về chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm” trên báo chí Quảng Ninh. Luận văn bước đầu đề ra những phương hướng cơ bản để tiếp tục nâng cao hiệu quả truyền thông về nội dung này. Luận văn cũng khẳng định sự cần thiết phải đổi mới cả về nội dung lẫn hình thức truyền thông về chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm” trên báo chí Quảng Ninh. Để làm được điều này luận văn đã đưa ra 1 số nhóm giải pháp chính, trong đó có việc chủ động nắm vững nội dung truyền thông để xây dựng những chương trình, kế hoạch truyền thông cụ thể.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/5146
Appears in Collections:Khoá luận, luận văn, luận án (BC)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
2.10BC.docTruyền thông về chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm” trên báo chí Quảng Ninh34 kBMicrosoft WordView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback