DSpace About DSpace Software
 

DSpace at My University >
KHOA XÃ HỘI HỌC >
Khoá luận, luận văn, luận án (XHH) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/5144

Title: Vai trò của nhân viên công tác xã hội trong chăm sóc người cao tuổi (nghiên cứu tại địa bàn xã Long Xuyên, huyện Phúc Thọ, TP. Hà Nội)
Authors: Nguyễn, Hoàng Long
Keywords: nhân viên công tác xã hội
Issue Date: 25-Sep-2017
Publisher: Luận văn Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn
Abstract: - Nghiên cứu đã làm rõ được những nền tảng về cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn về NCT và hoạt động chăm sóc - trợ giúp NCT tại cộng đồng. - Nghiên cứu đã làm rõ được thực trạng chăm sóc NCT tại xã Long Xuyên, huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội. - Trên cơ sở thực trạng hoạt động chăm sóc – trợ giúp NCT tại xã Long Xuyên. Nghiên cứu đề xuất vai trò chuyên nghiệp của NVCTXH. Đồng thời, đưa ra các khuyến nghị về mặt chính sách và hành động, nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động chăm sóc – trợ giúp NCT tại địa phương.
Description: - Nghiên cứu đã làm rõ được những nền tảng về cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn về NCT và hoạt động chăm sóc - trợ giúp NCT tại cộng đồng. - Nghiên cứu đã làm rõ được thực trạng chăm sóc NCT tại xã Long Xuyên, huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội. - Trên cơ sở thực trạng hoạt động chăm sóc – trợ giúp NCT tại xã Long Xuyên. Nghiên cứu đề xuất vai trò chuyên nghiệp của NVCTXH. Đồng thời, đưa ra các khuyến nghị về mặt chính sách và hành động, nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động chăm sóc – trợ giúp NCT tại địa phương.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/5144
Appears in Collections:Khoá luận, luận văn, luận án (XHH)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
25.9CTXH.docVai trò của nhân viên công tác xã hội trong chăm sóc người cao tuổi (nghiên cứu tại địa bàn xã Long Xuyên, huyện Phúc Thọ, TP. Hà Nội)32.5 kBMicrosoft WordView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback