DSpace About DSpace Software
 

DSpace at My University >
KHOA NGÔN NGỮ >
Khoá luận, luận văn, luận án (NN) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/5126

Title: So sánh ngữ pháp, ngữ nghĩa của từ “Được, Bị, Phải” của tiếng Việt với từ “Bị” của tiếng Hán
Authors: Lý Tư Nghi, (Li Sining)
Keywords: từ “Được, Bị, Phải”
Issue Date: 21-Sep-2017
Publisher: Luận văn Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn
Abstract: Tiếng Việt và tiếng Hán đều là ngôn ngữ đơn lập, thể hiện ý nghĩa bị động khác với các ngôn ngữ Ấn Âu, là bằng phương tiện từ vựng chứ không thể hiện bằng dạng bị động của động từ (tức là bằng sự biến đổi hình thái của từ). Nhưng vẫn có khác biệt về mặt ngữ nghĩa và ngữ pháp. Tuy “Được, Bị, Phải” trong tiếng Việt đều là từ gốc Hán, nhưng theo sự phát triển của tiếng Việt, chúng dần dần được Việt hóa, phái sinh nhiều ý nghĩa và cách dùng khác với tiếng Hán. Từ “Bị” của tiếng Hán là một từ mang ý nghĩa bị động, nhưng ý nghĩa và cách dùng của nó đều không hoàn toàn tương đương với “Được, Bị, Phải” của tiếng Việt.
Description: Tiếng Việt và tiếng Hán đều là ngôn ngữ đơn lập, thể hiện ý nghĩa bị động khác với các ngôn ngữ Ấn Âu, là bằng phương tiện từ vựng chứ không thể hiện bằng dạng bị động của động từ (tức là bằng sự biến đổi hình thái của từ). Nhưng vẫn có khác biệt về mặt ngữ nghĩa và ngữ pháp. Tuy “Được, Bị, Phải” trong tiếng Việt đều là từ gốc Hán, nhưng theo sự phát triển của tiếng Việt, chúng dần dần được Việt hóa, phái sinh nhiều ý nghĩa và cách dùng khác với tiếng Hán. Từ “Bị” của tiếng Hán là một từ mang ý nghĩa bị động, nhưng ý nghĩa và cách dùng của nó đều không hoàn toàn tương đương với “Được, Bị, Phải” của tiếng Việt.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/5126
Appears in Collections:Khoá luận, luận văn, luận án (NN)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
21.9NN.docSo sánh ngữ pháp, ngữ nghĩa của từ “Được, Bị, Phải” của tiếng Việt với từ “Bị” của tiếng Hán36.5 kBMicrosoft WordView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback