DSpace About DSpace Software
 

DSpace at My University >
KHOA NGÔN NGỮ >
Khoá luận, luận văn, luận án (NN) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/5123

Title: Đặc điểm ngôn ngữ trong hồi đáp lời khen của giới trẻ hiện nay trong tiếng Hán và tiếng Việt (qua tư liệu các trang mạng)
Authors: Doãn Kiên, (YIN JIAN)
Keywords: hồi đáp lời khen
Issue Date: 18-Sep-2017
Publisher: Luận văn Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn
Abstract: văn hóa truyền thống phương Đông nói chung , văn hóa Trung Hoa và văn hóa Việt Nam nói riêng đang thay đổi theo hướng hiện đại với sự bình đẳng giới và tiếp nhận văn hóa phương Tây nên đã tác động mạnh vào lời khen cũng như hồi đáp khen. Theo đó, người ta sử dụng lời khen phổ biến hơn và cách tiếp nhận lời khen cũng đa dạng hơn. Đối với tiếp nhận lời khen, giới trẻ một mặt vẫn khiêm tốn trong cách hồi đáp theo cách “hạ giảm” nhưng mặt khác, sử dụng ngôn từ theo cách xã giao đó là, nói lời “cảm ơn”, “khen lại” người vừa khen mình.Nhìn chung, giới nam ưa thích các chiến lược hồi đáp như khen lại người vừa khen mình, hỏi lại về nội dung khen hoặc chỉ nói “cảm ơn”; giới nữ có xu hướng sử dụng lời nói cảm ơn và kèm theo những lời chia sẻ thông tin về nội dung được khen, bộc lộ cảm xúc,…
Description: văn hóa truyền thống phương Đông nói chung , văn hóa Trung Hoa và văn hóa Việt Nam nói riêng đang thay đổi theo hướng hiện đại với sự bình đẳng giới và tiếp nhận văn hóa phương Tây nên đã tác động mạnh vào lời khen cũng như hồi đáp khen. Theo đó, người ta sử dụng lời khen phổ biến hơn và cách tiếp nhận lời khen cũng đa dạng hơn. Đối với tiếp nhận lời khen, giới trẻ một mặt vẫn khiêm tốn trong cách hồi đáp theo cách “hạ giảm” nhưng mặt khác, sử dụng ngôn từ theo cách xã giao đó là, nói lời “cảm ơn”, “khen lại” người vừa khen mình.Nhìn chung, giới nam ưa thích các chiến lược hồi đáp như khen lại người vừa khen mình, hỏi lại về nội dung khen hoặc chỉ nói “cảm ơn”; giới nữ có xu hướng sử dụng lời nói cảm ơn và kèm theo những lời chia sẻ thông tin về nội dung được khen, bộc lộ cảm xúc,…
URI: http://hdl.handle.net/123456789/5122
http://hdl.handle.net/123456789/5123
Appears in Collections:Khoá luận, luận văn, luận án (NN)
Khoá luận, luận văn, luận án (NN)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
18.9NN1.docĐặc điểm ngôn ngữ trong hồi đáp lời khen của giới trẻ hiện nay trong tiếng Hán và tiếng Việt (qua tư liệu các trang mạng)36 kBMicrosoft WordView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback