DSpace About DSpace Software
 

DSpace at My University >
KHOA NGÔN NGỮ >
Khoá luận, luận văn, luận án (NN) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/5121

Title: Nghiên cứu cách chuyển dịch câu nhượng bộ từ tiếng Hán sang tiếng Việt (trên tư liệu tác phẩm “Báu vật của đời” của Mạc Ngôn)
Authors: Cao Nhã, (Gao Ya)
Keywords: cách chuyển dịch câu nhượng bộ
Issue Date: 18-Sep-2017
Publisher: Luận văn Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn
Abstract: Chuyển dịch là trên cơ sở không thay đổi ý nghĩa nguyên bản, căn cứ vao tình huông khác nhau, chuyển dịch ở hình thức biểu hiện, phương thức tư duy, kết cấu của câu. Trên cơ sơ “thuận” khiến cho văn bản địch càng phụ hợp với văn bản nguồn. Đa số nhà nghiên cứu những năm trước, định nghĩa chuyển dịch là chuyển dịch của ngữ pháp. Nhưng tác giả cho rằng, cái gọi là cách chuyển dịch không những bao gồm chuyển dịch trên ngữ pháp, mà còn bình diện ngữ nghĩa, ngữ dụng, mỗi thủ pháp chuyển dịch đều là sự thông nhất của ngữ pháp, ngữ nghĩa và ngữ dụng. Chỉ có ba bình diện kết hợp với nhau, mới dịch được tác phẩm tốt. Trong tương lai, chúng tôi hy vọng những nhà nghiên cứu sau này có thể tiếp tục nghiên cứu câu nhượng bộ tiếng Việt với ngữ liệu phong phú hơn, không chỉ là ngữ liệu trong tác phẩm văn học, mà còn có thể lấy ngữ liệu khẩu ngữ và nhiều lĩnh vực khác. Hơn nữa còn có thể phân tích nhiều thủ pháp chuyển dịch câu nhượng bộ.
Description: Chuyển dịch là trên cơ sở không thay đổi ý nghĩa nguyên bản, căn cứ vao tình huông khác nhau, chuyển dịch ở hình thức biểu hiện, phương thức tư duy, kết cấu của câu. Trên cơ sơ “thuận” khiến cho văn bản địch càng phụ hợp với văn bản nguồn. Đa số nhà nghiên cứu những năm trước, định nghĩa chuyển dịch là chuyển dịch của ngữ pháp. Nhưng tác giả cho rằng, cái gọi là cách chuyển dịch không những bao gồm chuyển dịch trên ngữ pháp, mà còn bình diện ngữ nghĩa, ngữ dụng, mỗi thủ pháp chuyển dịch đều là sự thông nhất của ngữ pháp, ngữ nghĩa và ngữ dụng. Chỉ có ba bình diện kết hợp với nhau, mới dịch được tác phẩm tốt. Trong tương lai, chúng tôi hy vọng những nhà nghiên cứu sau này có thể tiếp tục nghiên cứu câu nhượng bộ tiếng Việt với ngữ liệu phong phú hơn, không chỉ là ngữ liệu trong tác phẩm văn học, mà còn có thể lấy ngữ liệu khẩu ngữ và nhiều lĩnh vực khác. Hơn nữa còn có thể phân tích nhiều thủ pháp chuyển dịch câu nhượng bộ.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/5121
Appears in Collections:Khoá luận, luận văn, luận án (NN)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
18.9NN.docNghiên cứu cách chuyển dịch câu nhượng bộ từ tiếng Hán sang tiếng Việt (trên tư liệu tác phẩm “Báu vật của đời” của Mạc Ngôn)39 kBMicrosoft WordView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback