DSpace About DSpace Software
 

DSpace at My University >
KHOA VIỆT NAM HỌC VÀ TIẾNG VIỆT >
Khoá luận, luận văn, luận án (VNH) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/5113

Title: Tư tưởng đạo đức trong Phúc Âm và ý nghĩa của nó đối với xã hội Việt Nam hiện nay
Authors: Lê Thị, Hà My
Keywords: Tư tưởng đạo đức
Issue Date: 19-Sep-2017
Publisher: Luận văn Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn
Abstract: Thứ nhất, luận văn đã tổng hợp và hệ thống hóa tình hình nghiên cứu về đề tài. Trình bày khái lược chung về đạo đức Công giáo. Luận văn nêu và lý giải điều kiện, tiền đề sự ra đời, quá trình hình thành, cấu trúc và nội dung cơ bản của các sách Phúc Âm. Thứ hai, luận văn nêu và phân tích những nội dung cơ bản tư tưởng đạo đức : Về thiện, ác, hạnh phúc, hôn nhân, gia đình và trách nhiệm xã hội trong Phúc Âm và ý nghĩa của chúng đối với xã hội Việt Nam hiện nay.
Description: Thứ nhất, luận văn đã tổng hợp và hệ thống hóa tình hình nghiên cứu về đề tài. Trình bày khái lược chung về đạo đức Công giáo. Luận văn nêu và lý giải điều kiện, tiền đề sự ra đời, quá trình hình thành, cấu trúc và nội dung cơ bản của các sách Phúc Âm. Thứ hai, luận văn nêu và phân tích những nội dung cơ bản tư tưởng đạo đức : Về thiện, ác, hạnh phúc, hôn nhân, gia đình và trách nhiệm xã hội trong Phúc Âm và ý nghĩa của chúng đối với xã hội Việt Nam hiện nay.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/5113
Appears in Collections:Khoá luận, luận văn, luận án (VNH)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
19.9TGiao.docTư tưởng đạo đức trong Phúc Âm và ý nghĩa của nó đối với xã hội Việt Nam hiện nay33 kBMicrosoft WordView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback