DSpace About DSpace Software
 

DSpace at My University >
KHOA VĂN HỌC >
Khoá luận, luận văn, luận án (VH) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/5109

Title: Tư duy nghệ thuật trong hồi kí văn học Việt Nam từ 1986 đến nay
Authors: Trần Thị, Mai Phương
Keywords: Tư duy nghệ thuật
hồi kí văn học Việt Nam
Issue Date: 19-Sep-2017
Publisher: Luận văn Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn
Abstract: Luận án là công trình chuyên biệt đầu tiên tìm hiểu hồi ký văn học của nhà văn Việt Nam từ 1986 đến nay từ góc nhìn tư duy nghệ thuật. Luận án đã: - Đưa ra quan niệm riêng về tư duy nghệ thuật trong thể loại hồi kí, một thể loại có những đặc trưng riêng, độc đáo so với các thể loại khác, đặc biệt là sự liên hệ gần như trực tiếp của nó với bối cảnh thời đại và ý thức hệ, ý thức nghệ thuật, yếu tố giới,... - Phác hoạ một cách tổng quát và bản chất quá trình phát triển của hồi kí văn học Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử hình thành và phát triển của nó, tập trung vào giai đoạn giai đoạn từ 1986 đến nay. - Chỉ ra những đặc trưng về tư duy nghệ thuật trong hồi kí văn học Việt Nam từ 1986 đến nay nhìn từ các góc độ khác nhau: từ các “mã quan niệm”, hình tượng nghệ thuật đến phương thức trần thuật. - Góp phần khám phá, nhận diện những ưu điểm và hạn chế về nội dung và nghệ chủ yếu của hồi kí văn học Việt Nam từ 1986 đến nay làm công cụ để định hướng cho việc giáo dục tri thức và thẩm mĩ cho người đọc văn học hôm nay.
Description: Luận án là công trình chuyên biệt đầu tiên tìm hiểu hồi ký văn học của nhà văn Việt Nam từ 1986 đến nay từ góc nhìn tư duy nghệ thuật. Luận án đã: - Đưa ra quan niệm riêng về tư duy nghệ thuật trong thể loại hồi kí, một thể loại có những đặc trưng riêng, độc đáo so với các thể loại khác, đặc biệt là sự liên hệ gần như trực tiếp của nó với bối cảnh thời đại và ý thức hệ, ý thức nghệ thuật, yếu tố giới,... - Phác hoạ một cách tổng quát và bản chất quá trình phát triển của hồi kí văn học Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử hình thành và phát triển của nó, tập trung vào giai đoạn giai đoạn từ 1986 đến nay. - Chỉ ra những đặc trưng về tư duy nghệ thuật trong hồi kí văn học Việt Nam từ 1986 đến nay nhìn từ các góc độ khác nhau: từ các “mã quan niệm”, hình tượng nghệ thuật đến phương thức trần thuật. - Góp phần khám phá, nhận diện những ưu điểm và hạn chế về nội dung và nghệ chủ yếu của hồi kí văn học Việt Nam từ 1986 đến nay làm công cụ để định hướng cho việc giáo dục tri thức và thẩm mĩ cho người đọc văn học hôm nay.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/5109
Appears in Collections:Khoá luận, luận văn, luận án (VH)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
19.9VHVN.docTư duy nghệ thuật trong hồi kí văn học Việt Nam từ 1986 đến nay39 kBMicrosoft WordView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback