DSpace About DSpace Software
 

DSpace at My University >
KHOA KHOA HỌC CHÍNH TRỊ >
Khoá luận, luận văn, luận án (KHCT) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/5102

Title: Vai trò của hệ thống chính trị cấp cơ sở trong công tác dồn điền đổi thửa ở Hải Dương giai đoạn hiện nay
Authors: Nguyễn Thị, Huế
Keywords: hệ thống chính trị cấp cơ sở
công tác dồn điền đổi thửa
Issue Date: 20-Sep-2017
Publisher: Luận văn Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn
Abstract: Luận văn đã hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về dồn điền đổi thửa; phân tích, đánh giá kết quả thực hiện dồn điền đổi thửa trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2010-2017 - Luận văn chỉ ra những hạn chế, bất cập trong quá trình triển khai thực hiện dồn điền đổi thửa ở tỉnh Hải Dương; - Phân tích, đánh giá vai trò của hệ thống chính trị cấp cơ sở trong công tác dồn điền đổi thửa. - Đề xuất một số giải pháp cơ bản mang tính phương hướng nhằm phát huy vai trò của hệ thống chính trị cấp cơ sở trong công tác dồn điền đổi thửa ở tỉnh Hải Dương thời gian tới.
Description: Luận văn đã hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về dồn điền đổi thửa; phân tích, đánh giá kết quả thực hiện dồn điền đổi thửa trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2010-2017 - Luận văn chỉ ra những hạn chế, bất cập trong quá trình triển khai thực hiện dồn điền đổi thửa ở tỉnh Hải Dương; - Phân tích, đánh giá vai trò của hệ thống chính trị cấp cơ sở trong công tác dồn điền đổi thửa. - Đề xuất một số giải pháp cơ bản mang tính phương hướng nhằm phát huy vai trò của hệ thống chính trị cấp cơ sở trong công tác dồn điền đổi thửa ở tỉnh Hải Dương thời gian tới.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/5102
Appears in Collections:Khoá luận, luận văn, luận án (KHCT)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
20.9KHCT.docVai trò của hệ thống chính trị cấp cơ sở trong công tác dồn điền đổi thửa ở Hải Dương giai đoạn hiện nay34 kBMicrosoft WordView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback