DSpace About DSpace Software
 

DSpace at My University >
KHOA KHOA HỌC CHÍNH TRỊ >
Khoá luận, luận văn, luận án (KHCT) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/5101

Title: Tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh nhân dân trong giai đoạn 1945 – 1954
Authors: Phạm Thị, Hải Châu
Keywords: Tư tưởng Hồ Chí Minh
Issue Date: 19-Sep-2017
Publisher: Luận văn Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn
Abstract: Đề tài góp phần hoàn thiện khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh về CTND giai đoạn 1945-1954. - Làm sáng tỏ một cách hệ thống cơ sở hình thành, quá trình phát triển, những nội dung và đặc trưng cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về CTND trong giai đoạn 1945-1954. - Khẳng định giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh về CTND giai đoạn 1945-1954 và nêu lên một số định hướng vận dụng, phát triển tư tưởng đó của Người trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN hiện nay.
Description: Đề tài góp phần hoàn thiện khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh về CTND giai đoạn 1945-1954. - Làm sáng tỏ một cách hệ thống cơ sở hình thành, quá trình phát triển, những nội dung và đặc trưng cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về CTND trong giai đoạn 1945-1954. - Khẳng định giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh về CTND giai đoạn 1945-1954 và nêu lên một số định hướng vận dụng, phát triển tư tưởng đó của Người trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN hiện nay.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/5101
Appears in Collections:Khoá luận, luận văn, luận án (KHCT)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
19.9KHCT.docTư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh nhân dân trong giai đoạn 1945 – 195437.5 kBMicrosoft WordView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback