DSpace About DSpace Software
 

DSpace at My University >
KHOA DU LỊCH HỌC >
Khoá luận, luận văn, luận án (DLH) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/5100

Title: Nghiên cứu các giá trị văn hóa biển Quảng Bình phục vụ phát triển du lịch
Authors: Trần, Phương Thúy
Keywords: giá trị văn hóa biển Quảng Bình
Issue Date: 11-Aug-2017
Publisher: Luận văn Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn
Abstract: Thông qua các nghiên cứu cụ thể, luận văn hướng đến mục đích góp phần đưa ra những cơ sở, luận cứ khoa học cho việc khai thác các giá trị văn hóa biển Quảng Bình phục vụ phát triển du lịch, góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Bình, cũng như góp phần bảo tồn các giá trị văn hóa biển Quảng Bình. Luận văn phân tích các giá trị văn hóa biển hiện có cũng như thực trạng khai thác các giá trị văn hóa biển vào phát triển du lịch tại Quảng Bình. Tiếp thu và phát triển ý tưởng nghiên cứu trong một số nghiên cứu trước về văn hóa biển Quảng Bình và du lịch văn hóa biển của các tỉnh trong cả nước để triển khai cho việc nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa biển tại Quảng Bình.
Description: Luận văn đã thu thập và xử lý số liệu, tài liệu và khảo sát thực địa từ các cơ quan ban ngành quản lý du lịch, các nhà nghiên cứu, các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch, khách du lịch, chính quyền địa phương và cư dân địa phương để phân tích các giá trị văn hóa biển vật thể và phi vật thể cũng như thực trạng khai thác các giá trị văn hóa biển vào phục vụ phát triển du lịch tại Quảng Bình. Trên cơ sở phân tích thực trạng, kết hợp với cơ sở lý luận khoa học, luận văn đã đề xuất 08 giải pháp góp phần khai thác các giá trị văn hóa biển Quảng Bình phục vụ phát triển du lịch như sau: (1) Giải pháp phát triển thị trường-khách du lịch văn hóa biển; (2) Giải pháp phát triển cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch văn hóa biển; (3) Giải pháp phát triển sản phẩm du lịch văn hóa biển; (4) Giải pháp phát triển nguồn nhân lực phục vụ phát triển du lịch văn hóa biển; (5) Giải pháp về xúc tiến du lịch văn hóa biển; (6) Giải pháp quản lý du lịch văn hóa biển; (7) Giải pháp bảo vệ tài nguyên du lịch văn hóa biển; (8) Giải pháp phát triển du lịch văn hóa biển phải gắn liền an ninh quốc phòng.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/5100
Appears in Collections:Khoá luận, luận văn, luận án (DLH)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
11.8DL5.docNghiên cứu các giá trị văn hóa biển Quảng Bình phục vụ phát triển du lịch36.5 kBMicrosoft WordView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback