DSpace About DSpace Software
 

DSpace at My University >
KHOA LỊCH SỬ >
Khoá luận, luận văn, luận án (LS) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/5088

Title: Đảng bộ huyện Yên Lập (Phú Thọ) lãnh đạo xây dựng đời sống văn hóa từ năm 2000 đến năm 2015
Authors: Đinh Thị, Hà
Keywords: xây dựng đời sống văn hóa
Issue Date: 7-Sep-2017
Publisher: Luận văn Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn
Abstract: Luận văn đã hệ thống một cách khoa học sự lãnh đạo của Đảng bộ huyện Yên Lập (Phú Thọ) đối với vấn đề xây dựng đời sống văn hóa từ năm 2000 đến năm 2015. Luận văn nhấn mạnh chủ trương của Đảng bộ huyện về vấn đề xây dựng phong trảo trong quần chúng nhân dân đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Luận văn đã khái quát một số thành tựu, hạn chế và rút ra một số bài học kinh nghiệm chủ yếu từ quá trình Đảng bộ huyện Yên Lập lãnh đạo xây dựng đời sống văn hóa từ năm 2000 đến năm 2015 làm cơ sở cho việc vận dụng trong sự nghiệp xây dựng đời sống văn hóa trong giai đoạn hiện nay.
Description: Luận văn đã hệ thống một cách khoa học sự lãnh đạo của Đảng bộ huyện Yên Lập (Phú Thọ) đối với vấn đề xây dựng đời sống văn hóa từ năm 2000 đến năm 2015. Luận văn nhấn mạnh chủ trương của Đảng bộ huyện về vấn đề xây dựng phong trảo trong quần chúng nhân dân đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Luận văn đã khái quát một số thành tựu, hạn chế và rút ra một số bài học kinh nghiệm chủ yếu từ quá trình Đảng bộ huyện Yên Lập lãnh đạo xây dựng đời sống văn hóa từ năm 2000 đến năm 2015 làm cơ sở cho việc vận dụng trong sự nghiệp xây dựng đời sống văn hóa trong giai đoạn hiện nay.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/5088
Appears in Collections:Khoá luận, luận văn, luận án (LS)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
7.9ZLSĐang.docĐảng bộ huyện Yên Lập (Phú Thọ) lãnh đạo xây dựng đời sống văn hóa từ năm 2000 đến năm 201533 kBMicrosoft WordView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback