DSpace About DSpace Software
 

DSpace at My University >
KHOA LỊCH SỬ >
Khoá luận, luận văn, luận án (LS) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/5087

Title: Thiết chế tổ chức, quản lí và tệ nạn cường hào ở làng xã vùng đồng bằng Bắc Bộ thế kỉ XVIII-XIX
Authors: Trần, Hồng Nhung
Keywords: tệ nạn cường hào
Issue Date: 7-Sep-2017
Publisher: Luận văn Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn
Abstract: luận án khảo cứu một cách có hệ thống thiết chế tổ chức, quản lí của làng xã ở đồng bằng Bắc Bộ thế kỉ XVIII-XIX bao gồm cả thiết chế quan phương và phi quan phương; mối quan hệ và sự vận hành giữa các thiết chế để chỉ ra những đặc trưng trong cách thức quản lí làng xã truyền thống, khuynh hướng và quy luật vận động, biến đổi của làng xã đồng thời lí giải căn nguyên của sự vận động và biến đổi đó.
Description: luận văn nhận diện và chỉ ra bản chất của tệ cường hào, tái hiện một cách khách quan thực trạng nạn cường hào làng xã ở đồng bằng Bắc Bộ trong hai thế kỉ XVIII-XIX cùng những tác động, hệ quả của nó đến đời sống chính trị, kinh tế, xã hội đồng thời đưa ra những kiến giải một cách hệ thống, nhiều chiều về căn nguyên sâu xa làm nảy sinh và phát triển mạnh mẽ tệ nạn này. Trên cơ sở những liên hệ, so sánh với thực tiễn nông thôn mới hiện nay, luận án đúc kết một số kinh nghiệm góp phần quản lí hiệu quả chính quyền cấp cơ sở, phục vụ cho công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/5087
Appears in Collections:Khoá luận, luận văn, luận án (LS)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
7.9LSVN.docThiết chế tổ chức, quản lí và tệ nạn cường hào ở làng xã vùng đồng bằng Bắc Bộ thế kỉ XVIII-XIX39.5 kBMicrosoft WordView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback