DSpace About DSpace Software
 

DSpace at My University >
KHOA DU LỊCH HỌC >
Khoá luận, luận văn, luận án (DLH) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/5083

Title: Nghiên cứu công tác quản lý điểm đến du lịch tại Khu du lịch Tam Cốc – Bích Động (Ninh Bình)
Authors: Lê Thị, Hiệu
Keywords: quản lý điểm đến du lịch
Issue Date: 11-Aug-2017
Publisher: Luận văn Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn
Abstract: Luận văn đã tập trung nghiên cứu các nội dung sau: - Nghiên cứu cơ sở lý luận về quản lý điểm đến, các bài học kinh nghiệm trong nước và quốc tế. - Khái quát chung về Khu du lịch Tam Cốc – Bích Động. - Nghiên cứu thực trạng hoạt động quản lý điểm đến du lịch tại Khu du lịch Tam Cốc – Bích Động, tập trung vào các nội dung: bộ máy tổ chức quản lý, hợp tác công tư, quản lý nhân lực, hợp tác giữa các doanh nghiệp kinh doanh du lịch, nhà trung gian, các vấn đề môi trường tự nhiên, xã hội. - Căn cứ vào lý luận, các bài học kinh nghiệm cũng như thực trạng hoạt động, luận văn đề xuất 06 giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý điểm đến tại Khu du lịch Tam Cốc – Bích Động.
Description: Luận văn đã tập trung nghiên cứu các nội dung sau: - Nghiên cứu cơ sở lý luận về quản lý điểm đến, các bài học kinh nghiệm trong nước và quốc tế. - Khái quát chung về Khu du lịch Tam Cốc – Bích Động. - Nghiên cứu thực trạng hoạt động quản lý điểm đến du lịch tại Khu du lịch Tam Cốc – Bích Động, tập trung vào các nội dung: bộ máy tổ chức quản lý, hợp tác công tư, quản lý nhân lực, hợp tác giữa các doanh nghiệp kinh doanh du lịch, nhà trung gian, các vấn đề môi trường tự nhiên, xã hội. - Căn cứ vào lý luận, các bài học kinh nghiệm cũng như thực trạng hoạt động, luận văn đề xuất 06 giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý điểm đến tại Khu du lịch Tam Cốc – Bích Động.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/5083
Appears in Collections:Khoá luận, luận văn, luận án (DLH)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
11.8DL2.docNghiên cứu công tác quản lý điểm đến du lịch tại Khu du lịch Tam Cốc – Bích Động (Ninh Bình)33.5 kBMicrosoft WordView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback