DSpace About DSpace Software
 

DSpace at My University >
KHOA DU LỊCH HỌC >
Khoá luận, luận văn, luận án (DLH) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/5082

Title: Nghiên cứu phát triển du lịch tâm linh ở tỉnh Tây Ninh
Authors: Hồ, Tiểu Bảo
Keywords: phát triển du lịch tâm linh
Issue Date: 11-Aug-2017
Publisher: Luận văn Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn
Abstract: - Nghiên cứu văn hóa tâm linh và vấn đề phát triển du lịch tâm linh ở tỉnh Tây Ninh, nghiên cứu tổng quan lý luận, khái quát chung về văn hóa tâm linh ở Tây Ninh; - Nghiên cứu thực trạng du lịch tâm linh ở Tây Ninh qua các vấn đề: Thị trường, khách du lịch tâm linh, tài nguyên du lịch, sản phẩm du lịch, cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch, những tuyến, điểm du lịch, nhân lực phục vụ du lịch tâm linh, hoạt động xúc tiến du lịch tâm linh, quản lý hoạt động du lịch tâm linh ở Tây Ninh; - Căn cứ vào pháp lý và thực tiễn đề ra các giải pháp nhằm phát triển du lịch tâm linh ở Tây Ninh trong tương lai.
Description: - Nghiên cứu văn hóa tâm linh và vấn đề phát triển du lịch tâm linh ở tỉnh Tây Ninh, nghiên cứu tổng quan lý luận, khái quát chung về văn hóa tâm linh ở Tây Ninh; - Nghiên cứu thực trạng du lịch tâm linh ở Tây Ninh qua các vấn đề: Thị trường, khách du lịch tâm linh, tài nguyên du lịch, sản phẩm du lịch, cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch, những tuyến, điểm du lịch, nhân lực phục vụ du lịch tâm linh, hoạt động xúc tiến du lịch tâm linh, quản lý hoạt động du lịch tâm linh ở Tây Ninh; - Căn cứ vào pháp lý và thực tiễn đề ra các giải pháp nhằm phát triển du lịch tâm linh ở Tây Ninh trong tương lai.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/5082
Appears in Collections:Khoá luận, luận văn, luận án (DLH)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
11.8DL1.docNghiên cứu phát triển du lịch tâm linh ở tỉnh Tây Ninh33.5 kBMicrosoft WordView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback