DSpace About DSpace Software
 

DSpace at My University >
KHOA KHOA HỌC CHÍNH TRỊ >
Khoá luận, luận văn, luận án (KHCT) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/5064

Title: Hệ thống chính trị cấp cơ sở ở huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La: Thực trạng và giải pháp.
Authors: Nguyễn, Xuân Phúc
Keywords: Hệ thống chính trị cấp cơ sở
Issue Date: 10-Aug-2017
Publisher: Luận văn Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn
Abstract: - Luận văn đã phân tích các quan điểm khác nhau về hệ thống chính trị nói chung và hệ thống chính trị cơ sở nói riêng; đi sâu phân tích vai trò của hệ thống chính trị cơ sở ở nước ta hiện nay. Đặc biệt, đã tiến hành điều tra về thực trạng tổ chức và hoạt động của từng thành tố trong hệ thống chính trị tại 8 xã của huyện Mai Sơn. Từ đó phân tích, tổng hợp số liệu và tình trạng hoạt động, làm cơ sở đánh giá ưu điểm; phân tích tồn tại, hạn chế; nguyên nhân hạn chế và rút ra bài học kinh nghiệm nhằm phát huy vai trò của hệ thống chính trị cơ sở trong thực hiện nhiệm vụ ở địa phương.
Description: - Trên cơ sở ưu điểm, hạn chế của hệ thống chính trị các xã được tiến hành điều tra, luận văn đã đề ra các quan điểm đổi mới trên cơ sở phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Từ đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở nói chung và ở huyện Mai Sơn trong thời gian tới.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/5064
Appears in Collections:Khoá luận, luận văn, luận án (KHCT)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
10.8KHCT.docHệ thống chính trị cấp cơ sở ở huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La: Thực trạng và giải pháp.35.5 kBMicrosoft WordView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback