DSpace About DSpace Software
 

DSpace at My University >
KHOA KHOA HỌC CHÍNH TRỊ >
Khoá luận, luận văn, luận án (KHCT) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/5063

Title: Nâng cao năng lực hoạt động các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện ở tỉnh Bắc Ninh hiện nay
Authors: Nguyễn, Mậu Minh
Keywords: trung tâm bồi dưỡng chính trị
Issue Date: 7-Aug-2017
Publisher: Luận văn Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn
Abstract: Luận văn đã nêu khái quát tỉnh Bắc Ninh; vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện ở tỉnh Bắc Ninh và tiêu chí đánh giá năng lực hoạt động của các trung tâm giai đoạn hiện nay. Luận văn đã nêu lên thực trạng hoạt động của các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện ở tỉnh Bắc Ninh, chỉ rõ những nguyên nhân. Luận văn đưa ra các phương hướng và giải pháp góp phần nâng cao năng lực hoạt động của các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện ở tỉnh Bắc Ninh hiện nay.
Description: Luận văn đã nêu khái quát tỉnh Bắc Ninh; vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện ở tỉnh Bắc Ninh và tiêu chí đánh giá năng lực hoạt động của các trung tâm giai đoạn hiện nay. Luận văn đã nêu lên thực trạng hoạt động của các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện ở tỉnh Bắc Ninh, chỉ rõ những nguyên nhân. Luận văn đưa ra các phương hướng và giải pháp góp phần nâng cao năng lực hoạt động của các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện ở tỉnh Bắc Ninh hiện nay.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/5063
Appears in Collections:Khoá luận, luận văn, luận án (KHCT)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
7.8KHCT.docNâng cao năng lực hoạt động các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện ở tỉnh Bắc Ninh hiện nay33 kBMicrosoft WordView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback