DSpace About DSpace Software
 

DSpace at My University >
KHOA QUỐC TẾ HỌC >
Khoá luận, luận văn, luận án (QTH) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/5061

Title: Vai trò của ASEAN trong hợp tác an ninh - chính trị Đông Á từ sau 1991 đến 2015
Authors: Lê, Lêna
Keywords: hợp tác an ninh - chính trị Đông Á
Issue Date: 8-Aug-2017
Publisher: Luận văn Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn
Abstract: - Luận án tổng hợp các quan niệm về vai trò của các chủ thể quan hệ quốc tế từ các lý thuyết QHQT khác nhau cách tiếp cận khác nhau. - Luận án góp phần đưa ra cách tiếp cận mới để đánh giá vai trò chủ thể quan hệ quốc tế đó là Phương pháp Phân tích Mạng lưới Xã hội (Social Network Analysis - SNA). - Luận án tổng hợp và đánh giá sự chuyển biến về vai trò của ASEAN trong hợp tác an ninh - chính trị Đông Á trong suốt giai đoạn từ sau năm 1991 tới năm 2015. - Luận án đưa ra các khuyến nghị mới đối với ASEAN trong việc duy trì vai trò của ASEAN trong những năm sắp tới.
Description: - Luận án tổng hợp các quan niệm về vai trò của các chủ thể quan hệ quốc tế từ các lý thuyết QHQT khác nhau cách tiếp cận khác nhau. - Luận án góp phần đưa ra cách tiếp cận mới để đánh giá vai trò chủ thể quan hệ quốc tế đó là Phương pháp Phân tích Mạng lưới Xã hội (Social Network Analysis - SNA). - Luận án tổng hợp và đánh giá sự chuyển biến về vai trò của ASEAN trong hợp tác an ninh - chính trị Đông Á trong suốt giai đoạn từ sau năm 1991 tới năm 2015. - Luận án đưa ra các khuyến nghị mới đối với ASEAN trong việc duy trì vai trò của ASEAN trong những năm sắp tới.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/5061
Appears in Collections:Khoá luận, luận văn, luận án (QTH)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
8.8QHQT.docVai trò của ASEAN trong hợp tác an ninh - chính trị Đông Á từ sau 1991 đến 201538.5 kBMicrosoft WordView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback