DSpace About DSpace Software
 

DSpace at My University >
KHOA THÔNG TIN THƯ VIỆN >
Khoá luận, luận văn, luận án (TTTV) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/5011

Title: Hoạt động thông tin – thư viện tại Viện Vật liệu xây dựng – Bộ Xây dựng
Authors: Nguyễn, Hà Phương
Keywords: Viện Vật liệu xây dựng – Bộ Xây dựng
Issue Date: 2-Jun-2017
Publisher: Luận văn Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn
Abstract: Luận văn tập trung nghiên cứu thực trạng hoạt động thông tin thư viện tại Viện Vật liệu xây dựng – Bộ Xây dựng. Qua kết quả điều tra đã nhận thấy hoạt động thông tin – thư viện tại Viện Vật liệu xây dựng đã có những hoạt động tổ chức, quản lý và vận hành cơ bản, tuy nhiên vẫn chỉ ở mức sơ đẳng, chưa thực sự có sự đầu tư cả về tài chính và nguồn nhân lực, cũng như chiến lược phát triển cụ thể để phục vụ tốt hoạt động nghiên cứu của Viện.
Description: Luận văn tập trung nghiên cứu thực trạng hoạt động thông tin thư viện tại Viện Vật liệu xây dựng – Bộ Xây dựng. Qua kết quả điều tra đã nhận thấy hoạt động thông tin – thư viện tại Viện Vật liệu xây dựng đã có những hoạt động tổ chức, quản lý và vận hành cơ bản, tuy nhiên vẫn chỉ ở mức sơ đẳng, chưa thực sự có sự đầu tư cả về tài chính và nguồn nhân lực, cũng như chiến lược phát triển cụ thể để phục vụ tốt hoạt động nghiên cứu của Viện. Luận văn dựa theo thực trạng hoạt động thông tin – thư viện để đưa ra các giải pháp tăng cường và phát triển hoạt động thông tin thư viện tại Viện Vật liệu xây dựng.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/5011
Appears in Collections:Khoá luận, luận văn, luận án (TTTV)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
2.6TTTV.docHoạt động thông tin – thư viện tại Viện Vật liệu xây dựng – Bộ Xây dựng33 kBMicrosoft WordView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback