DSpace About DSpace Software
 

DSpace at My University >
KHOA QUỐC TẾ HỌC >
Khoá luận, luận văn, luận án (QTH) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/5008

Title: Chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế
Authors: Trương Chu, Mai Khanh
Keywords: bảo hiểm xã hội
bảo hiểm y tế
Issue Date: 31-Jul-2017
Publisher: Luận văn Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn
Abstract: Thứ nhất, đề tài chỉ ra những thành tựu, hạn chế trong quá trình thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của Việt Nam, cũng như những ưu điểm của an sinh xã hội thế giới, đặc biệt là Nhật Bản và Hàn Quốc. Qua đó, học hỏi kinh nghiệm và áp dụng vào chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của Việt Nam. Thứ hai, đề tài xây dựng mô hình khác so với mô hình hiện tại để tương đồng hơn so với các nước trong khu vực và trên thế giới. Thứ ba, đề tài đưa ra một số giải pháp để chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của Việt Nam phù hợp với bối cảnh hội nhập quốc tế.
Description: Thứ nhất, đề tài chỉ ra những thành tựu, hạn chế trong quá trình thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của Việt Nam, cũng như những ưu điểm của an sinh xã hội thế giới, đặc biệt là Nhật Bản và Hàn Quốc. Qua đó, học hỏi kinh nghiệm và áp dụng vào chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của Việt Nam. Thứ hai, đề tài xây dựng mô hình khác so với mô hình hiện tại để tương đồng hơn so với các nước trong khu vực và trên thế giới. Thứ ba, đề tài đưa ra một số giải pháp để chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của Việt Nam phù hợp với bối cảnh hội nhập quốc tế.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/5008
Appears in Collections:Khoá luận, luận văn, luận án (QTH)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
31.7QHQT.docChính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế33 kBMicrosoft WordView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback