DSpace About DSpace Software
 

DSpace at My University >
KHOA LƯU TRỮ HỌC VÀ QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG >
Khoá luận, luận văn, luận án (LT&QTVP) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/4974

Title: Quản lý công tác lưu trữ ở các Cục thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (qua nghiên cứu tại Cục Di sản văn hoá)
Authors: Lê Thị, Hoài
Keywords: công tác lưu trữ
Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
Issue Date: 19-May-2017
Publisher: Luận văn Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn
Abstract: Luận văn gồm 3 chương với các nội dung cơ bản sau: Chương 1: Khái quát thành phần, nội dung và giá trị tài liệu lưu trữ hình thành trong hoạt động của các cục thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Nội dung chương 1, chúng tôi giới thiệu khái quát về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Bộ, các Cục và Cục Di sản văn hoá; Thành phần, nội dung và giá trị tài liệu lưu trữ hình thành trong hoạt động của các cục thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Trong đó, chúng tôi phân tích rõ sự cần thiết phải quản lý công tác lưu trữ của Cục Di sản văn hoá. Chương 2: Quản lý công tác lưu trữ của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (qua trường hợp Cục di sản văn hoá). Trong chương 2, chúng tôi tiến hành khảo sát, đánh giá các biện pháp hiện hành về công tác lưu trữ trên các nội dung: tổ chức bộ máy và nhân sự thực hiện công tác lưu trữ, xây dựng và ban hành các văn bản quản lý chỉ đạo công tác lưu trữ, tổ chức khoa học tài liệu lưu trữ, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý hồ sơ chuyên môn của Cục Di sản văn hoá; đánh giá trách nhiệm của của Lưu trữ Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về quản lý công tác lưu trữ. Chương 3. Đề xuất giải pháp quản lý công tác lưu trữ tại các cục thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Nội dung chương 3, tác giả đưa ra các biện pháp tối ưu nhằm nâng cao quản lý công tác lưu trữ của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tại các Cục thuộc Bộ. Bao gồm các biện pháp của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và biện pháp của Cục Di sản văn hoá về tổ chức, nhân sự; ban hành văn bản, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác lưu trữ.
Description: Luận văn gồm 3 chương với các nội dung cơ bản sau: Chương 1: Khái quát thành phần, nội dung và giá trị tài liệu lưu trữ hình thành trong hoạt động của các cục thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Nội dung chương 1, chúng tôi giới thiệu khái quát về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Bộ, các Cục và Cục Di sản văn hoá; Thành phần, nội dung và giá trị tài liệu lưu trữ hình thành trong hoạt động của các cục thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Trong đó, chúng tôi phân tích rõ sự cần thiết phải quản lý công tác lưu trữ của Cục Di sản văn hoá. Chương 2: Quản lý công tác lưu trữ của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (qua trường hợp Cục di sản văn hoá). Trong chương 2, chúng tôi tiến hành khảo sát, đánh giá các biện pháp hiện hành về công tác lưu trữ trên các nội dung: tổ chức bộ máy và nhân sự thực hiện công tác lưu trữ, xây dựng và ban hành các văn bản quản lý chỉ đạo công tác lưu trữ, tổ chức khoa học tài liệu lưu trữ, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý hồ sơ chuyên môn của Cục Di sản văn hoá; đánh giá trách nhiệm của của Lưu trữ Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về quản lý công tác lưu trữ. Chương 3. Đề xuất giải pháp quản lý công tác lưu trữ tại các cục thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Nội dung chương 3, tác giả đưa ra các biện pháp tối ưu nhằm nâng cao quản lý công tác lưu trữ của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tại các Cục thuộc Bộ. Bao gồm các biện pháp của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và biện pháp của Cục Di sản văn hoá về tổ chức, nhân sự; ban hành văn bản, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác lưu trữ.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/4974
Appears in Collections:Khoá luận, luận văn, luận án (LT&QTVP)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
19.5LTru.docQuản lý công tác lưu trữ ở các Cục thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (qua nghiên cứu tại Cục Di sản văn hoá)38.5 kBMicrosoft WordView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback