DSpace About DSpace Software
 

DSpace at My University >
KHOA THÔNG TIN THƯ VIỆN >
Khoá luận, luận văn, luận án (TTTV) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/4950

Title: Công tác tổ chức và hoạt động thông tin - thư viện tại trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật thương mại
Authors: Bùi Thị, Thảo Trinh
Keywords: trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật thương mại
Issue Date: 8-Nov-2016
Publisher: Luận văn Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn
Abstract: Luận văn tập trung nghiên cứu thực trạng công tác tổ chức và hoạt động tại trung tâm thông tin thư viện trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật thương mại. Qua kết quả điều tra, khảo sát, tổng kết và đánh giá, tác giả nhận thấy công tác tổ chức và hoạt động tại Trung tâm thông tin – thư viện bên cạnh những ưu điểm thì vẫn còn tồn tại nhiều vấn đề cần được giải quyết. Những tồn tại này xuất phát từ các nguyên nhân về chính sách, định hướng của lãnh đạo Thư viện hay từ phía nhân lực, vật lực,... .
Description: Luận văn tập trung nghiên cứu thực trạng công tác tổ chức và hoạt động tại trung tâm thông tin thư viện trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật thương mại. Qua kết quả điều tra, khảo sát, tổng kết và đánh giá, tác giả nhận thấy công tác tổ chức và hoạt động tại Trung tâm thông tin – thư viện bên cạnh những ưu điểm thì vẫn còn tồn tại nhiều vấn đề cần được giải quyết. Những tồn tại này xuất phát từ các nguyên nhân về chính sách, định hướng của lãnh đạo Thư viện hay từ phía nhân lực, vật lực,... . Luận văn dựa theo thực trạng và số liệu cụ thể, cùng những đánh giá, nhận xét khách quan dựa trên cơ sở lý luận khoa học để đưa ra các giải pháp khắc phục và hoàn thiện nâng cao hiệu quả công tác tổ chức và hoạt động của Trung tâm thông tin - thư viện trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật thương mại.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/4950
Appears in Collections:Khoá luận, luận văn, luận án (TTTV)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
8.11TTTV4.docCông tác tổ chức và hoạt động thông tin - thư viện tại trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật thương mại32.5 kBMicrosoft WordView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback