DSpace About DSpace Software
 

DSpace at My University >
KHOA LƯU TRỮ HỌC VÀ QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG >
Khoá luận, luận văn, luận án (LT&QTVP) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/4942

Title: Xác định nguồn và thành phần tài liệu nghe nhìn cần nộp vào các Trung tâm Lưu trữ quốc gia Việt Nam
Authors: Nguyễn, Minh Sơn
Keywords: tài liệu nghe nhìn
Trung tâm Lưu trữ quốc gia Việt Nam
Issue Date: 3-May-2017
Publisher: Luận văn Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn
Abstract: Luận án chỉ ra được những vướng mắc, chồng chéo trong một số văn bản của nhà nước khi qui định thẩm quyền quản lý tài liệu nghe nhìn. Luận án sẽ chỉ ra những ưu điểm, những tồn tại trong thành phần tài liệu nghe nhìn ở các cơ quan hiện nay. Luận án cũng đã nghiên cứu và đưa ra Danh mục các cơ quan là nguồn nộp lưu thường xuyên và không thường xuyên TLNN để cơ quan quản lý xem xét tham khảo. Luận án chỉ ra được những thành phần TLNN chủ yếu, quan trọng, có ý nghĩa lịch sử cần thu thập và nộp lưu vào các TTLTQG.
Description: Đóng góp quan trọng là đã nghiên cứu được cơ sở khoa học để xác định nguồn nộp lưu TLNN. Đó là xác định tiêu chuẩn các cơ quan đủ điều kiện và cần phải nộp lưu TLNN vào các TLTQG. Một phần lý luận quan trọng khác là đã nghiên cứu được các tiêu chuẩn và phương pháp xác định thành phần TLNN cần nộp lưu vào các TTLTQG; nghiên cứu, đưa ra định nghĩa một số khái niệm về TLNN. Kết quả Luận án có thể làm tài liệu tham khảo cho các nhà quản lý để xây dựng các văn bản có liên quan tới việc quản lý công tác thu thập và hướng dẫn nghiệp vụ thu thập TLNN.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/4942
Appears in Collections:Khoá luận, luận văn, luận án (LT&QTVP)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
3.5Ltru.docXác định nguồn và thành phần tài liệu nghe nhìn cần nộp vào các Trung tâm Lưu trữ quốc gia Việt Nam50.5 kBMicrosoft WordView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback