DSpace About DSpace Software
 

DSpace at My University >
KHOA NHÂN HỌC >
Khoá luận, luận văn, luận án (NH) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/4887

Title: Biến đổi quan hệ dòng họ của người Tày ở xã Quang Lang, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn từ năm 1986 đến nay
Authors: Tạ Thị, Anh
Keywords: quan hệ dòng họ
người Tày
Issue Date: 14-Mar-2017
Publisher: Luận văn Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn
Abstract: Qua tìm hiểu, phân tích về mối quan hệ dòng họ của người Tày ở xã Quang Lang, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn, đề tài đã góp phần làm rõ cấu trúc, tổ chức sinh hoạt, vai trò, chức năng và vị trí của dòng họ trong cộng đồng nghiên cứu. Qua đó, cho thấy sự vận động và biến đổi trong quan hệ dòng họ của người Tày dưới tác động của quá trình Đổi mới đất nước hiện nay.
Description: Đặc biệt, nghiên cứu cho thấy quan hệ dòng họ đóng vai trò quan trọng trong đời sống của người Tày. Dòng họ là một trong những thành tố quan trọng để cố kết tộc người, hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong bối cảnh biến đổi kinh tế hiện nay. Đồng thời, dòng họ thực hiện chức năng duy trì nòi giống, giáo dục và lưu giữ bảo tồn các giá trị văn hóa tộc người. Và là nơi sản sinh ra nhiều thành viên có trí tuệ, năng lực và đạo đức góp phần quan trọng trong xây dựng, phát triển quê hương, đất nước. Ngoài ra, dòng họ giúp cho các cấp chính quyền cơ sở quản lý và ổn định chính trị xã hội trong từng cộng đồng.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/4887
Appears in Collections:Khoá luận, luận văn, luận án (NH)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
14.3Nhan hoc.docBiến đổi quan hệ dòng họ của người Tày ở xã Quang Lang, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn từ năm 1986 đến nay36.5 kBMicrosoft WordView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback