DSpace About DSpace Software
 

DSpace at My University >
KHOA ĐÔNG PHƯƠNG HỌC >
Khoá luận, luận văn, luận án (ĐPH) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/4695

Title: Hợp tác phát triển du lịch tiểu vùng sông Mekong giai đoạn 1990-2020.
Authors: Trần, Ngọc Minh
Keywords: du lịch tiểu vùng sông Mekong
Issue Date: 6-Oct-2016
Publisher: Luận văn Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Abstract: - Luận văn khái quát và phân tích những nội dung cơ bản trong việc hợp tác và phát triển du lịch tiểu vùng Sông Mekong. - Trên cơ sở những nghiên cứu đi trước, các số liệu thống kê, các tài liệu phỏng vấn do người viết thực hiện, luận văn phản ánh thực trạng hợp tác, phát triển du lịch tiểu vùng từ 1990- 2020, qua đó rút ra những vấn đề tồn đọng và khuyến nghị giải pháp cho du lịch Việt Nam.
Description: - Luận văn khái quát và phân tích những nội dung cơ bản trong việc hợp tác và phát triển du lịch tiểu vùng Sông Mekong. - Trên cơ sở những nghiên cứu đi trước, các số liệu thống kê, các tài liệu phỏng vấn do người viết thực hiện, luận văn phản ánh thực trạng hợp tác, phát triển du lịch tiểu vùng từ 1990- 2020, qua đó rút ra những vấn đề tồn đọng và khuyến nghị giải pháp cho du lịch Việt Nam.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/4695
Appears in Collections:Khoá luận, luận văn, luận án (ĐPH)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
6.10ChauA.docHợp tác phát triển du lịch tiểu vùng sông Mekong giai đoạn 1990-2020.30.5 kBMicrosoft WordView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback