DSpace About DSpace Software
 

DSpace at My University >
KHOA LỊCH SỬ >
Bài viết (LS) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/2391

Title: 55 năm vấn đề con người
Authors: Phạm, Chung
Keywords: cách mạng tháng tám
vấn đề con người
cách mạng xã hội
dựng lại lịch sử
phạm chung
Issue Date: 2001
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: Kỷ yếu hội thảo "55 năm cách mạng tháng Tám và Quốc Khánh 2-9 (1945-2000)", NXB. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2001, tr.186-200
Abstract: Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công đã mở đầu thời kỳ mới trong lịch sử dân tộc ta - thời kỳ lịch sử của cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa. Muốn xem cuộc cách mạng đó đã giải quyết vấn đề con người như thế nào thì phải có cơ sở lý luận về bản chất con người và về cách mạng xã hội chủ nghĩa, cần phải dựng lại lịch sử, từ đó tổng kết nội dung vấn đề con người và phải thấy hiện nay vấn đề đó đang có những gì mới.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/2391
Appears in Collections:Bài viết (LS)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
20.pdf55 năm vấn đề con người709.49 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback