DSpace About DSpace Software
 

DSpace at My University >
KHOA LỊCH SỬ >
Đề cương bải giảng, môn học (LS) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/2250

Title: Cơ cấu kinh tế - xã hội Việt Nam thời kỳ cổ trung đại
Authors: Nguyễn Quang, Ngọc
Keywords: Nguyễn Quang Ngọc
cổ trung đại
Issue Date: 2008
Publisher: Đại học Khoa học xã hội và nhân văn
Abstract: Môn học cung cấp những kiến thức cơ bản, toàn diện về cơ cấu kinh tế - xã hội Việt Nam qua các thời kỳ: công xã nguyên thuỷ, dựng nước, Bắc thuộc đến thời phong kiến; chỉ ra tác động của những điều kiện tự nhiên, của các nhân tố lịch sử, chính trị, văn hoá tới cơ cấu kinh tế - xã hội; đặc điểm và xu thế phát triển của cơ cấu kinh tế - xã hội trong lịch sử cổ trung đại Việt Nam.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/2250
Appears in Collections:Đề cương bải giảng, môn học (LS)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Cơ cấu kinh tế - xã hội Việt Nam thời kỳ cổ trung đại.pdf1.01 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback