DSpace About DSpace Software
 

DSpace at My University >
KHOA ĐÔNG PHƯƠNG HỌC >
Khoá luận, luận văn, luận án (ĐPH) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/2129

Title: Chính sách của Nhật Bản đối với Việt Nam và những kết quả đạt được từ năm 1998 đến nay
Authors: Phạm Thị Khánh Trang
Keywords: Phạm Thị Khánh Trang
chính sách
nhật bản
tác động
Issue Date: 2008
Publisher: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Citation: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 2008
Abstract: - Phạm vi nghiên cứu đề tài: Đối với chính sách của Nhật Bản đối với Việt Nam từ năm 1998 đến nay: nghiên cứu nội dung chính sách trên các lĩnh vực chủ yếu ( chính trị – ngoại giao; kinh tế – thương mại; an ninh quốc phòng; văn hoá – giáo dục). Đối với kết quả thực hiện chính sách: nghiên cứu những kết quả đạt được của việc thực hiện chính sách từ năm 1998 đến nay và triển vọng của mối quan hệ Việt Nam – Nhật Bản. - Nội dung chính của luận văn: Chương 1: Chính sách của Nhật Bản đối với khu vực trước năm 1998.Chương này bao gồm hai nội dung lớn: một là, tập trung phân tích bối cảnh trong nước và khu vực tác động đến chính sách đối ngoại của Nhật Bản. Hai là, tập trung nghiên cứu nội dung chính sách của Nhật Bản đối với khu vực trước năm 1998. Chương 2: Chính sách của Nhật Bản đối với Việt Nam từ năm 1998 đến nay. Chương này bao gồm ba nội dung lớn. Một là, phân tích nhân tố Nhật Bản, nhân tố Việt Nam và nhân tố khu vực tác động đến sự điều chỉnh chính sách của Nhật Bản đối với Việt Nam từ năm 1998 đến nay. Hai là, phân tích các học thuyết ngoại giao là cơ sở của việc điều chỉnh chính sách của Nhật Bản đối với Việt Nam từ năm 1998 đến nay. Ba là, nghiên cứu nội dung chính sách trên nhiều lĩnh vực chủ yếu. Chương 3: Các kết quả thực hiện chính sách và triển vọng quan hệ Việt Nam – Nhật Bản. Chương này gồm hai nội dung lớn. Một là, phân tích, đánh giá các kết quả đạt được của việc thực hiện chính sách của Nhật Bản đối với Việt Nam từ năm 1998 đến nay. Hai là, dự báo triển vọng của mối quan hệ Việt Nam – Nhật Bản trong thời gian tới.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/2129
Appears in Collections:Khoá luận, luận văn, luận án (ĐPH)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
11.docChính sách của Nhật Bản đối với Việt Nam và những kết quả đạt được từ năm 1998 đến nay27.5 kBMicrosoft WordView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback