DSpace About DSpace Software
 

DSpace at My University >
KHOA LỊCH SỬ >
Bài viết (LS) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/1504

Title: Bàn thêm về tính chất và vai trò lãnh đạo phong trào đấu tranh vũ trang chống xâm lược Pháp vào cuối thế kỷ XIX
Authors: Đinh, Xuân Lâm
Nguyễn, Văn Khánh
Keywords: tính chất
vũ trang
chống xâm lược
Issue Date: 1986
Publisher: Nghiên cứu lịch sử
Citation: Nghiên cứu lịch sử số 6
Abstract: Bàn thêm về tính chất và vai trò lãnh đạo phong trào đấu tranh vũ trang chống xâm lược Pháp vào cuối thế kỷ XIX
URI: http://hdl.handle.net/123456789/1504
ISSN: LS
Appears in Collections:Bài viết (LS)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
06.Ban them ve tinh chat va vai tro lanh dao phong trao chong Phap.pdfBàn thêm v? tính ch?t và vai trò lãnh ??o phong trào ??u tranh v? trang ch?ng xâm l??c Pháp vào cu?i th? k? XIX623.24 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback